Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói về việc chỉ định công tố viên đặc biệt

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr phát biểu tại Washington hôm 21.12 về thông tin xoay quanh khả năng điều tra gian lận bầu cử cũng như cuộc điều tra Hunter Biden. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr phát biểu tại Washington hôm 21.12 về thông tin xoay quanh khả năng điều tra gian lận bầu cử cũng như cuộc điều tra Hunter Biden. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr phát biểu tại Washington hôm 21.12 về thông tin xoay quanh khả năng điều tra gian lận bầu cử cũng như cuộc điều tra Hunter Biden. Ảnh: AFP.
Lên top