Bộ trưởng Tư pháp Mỹ lên tiếng về thông tin gian lận bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Bộ trưởng Tư pháp William Barr tại Căn cứ Không quân Andrews ở Maryland. Hôm 1.12, ông Barr cho biết, không có bằng chứng về gian lận bầu cử phổ biến để đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Bộ trưởng Tư pháp William Barr tại Căn cứ Không quân Andrews ở Maryland. Hôm 1.12, ông Barr cho biết, không có bằng chứng về gian lận bầu cử phổ biến để đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Bộ trưởng Tư pháp William Barr tại Căn cứ Không quân Andrews ở Maryland. Hôm 1.12, ông Barr cho biết, không có bằng chứng về gian lận bầu cử phổ biến để đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Lên top