Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản từ chức, Thủ tướng Abe xin lỗi toàn dân

Bộ trưởng Isshu Sugawara từ chức. Ảnh: CGTN
Bộ trưởng Isshu Sugawara từ chức. Ảnh: CGTN
Bộ trưởng Isshu Sugawara từ chức. Ảnh: CGTN
Lên top