Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng thông tin IS mất mạng dưới đòn không kích của Mỹ