Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn gặp mặt ở Nga giữa căng thẳng biên giới

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ gặp ở Nga tối 4.9 trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn tăng nhiệt thời gian gần đây. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ gặp ở Nga tối 4.9 trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn tăng nhiệt thời gian gần đây. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ gặp ở Nga tối 4.9 trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn tăng nhiệt thời gian gần đây. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Lên top