Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chuẩn bị thăm Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: BQP Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: BQP Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: BQP Mỹ
Lên top