Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan trước thời hạn rút quân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chuyến thăm Afghanistan. Ảnh: Văn phòng tổng thống Afghanistan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chuyến thăm Afghanistan. Ảnh: Văn phòng tổng thống Afghanistan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chuyến thăm Afghanistan. Ảnh: Văn phòng tổng thống Afghanistan.
Lên top