Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP
Lên top