Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận kế hoạch ám sát ông Kim Jong-un