Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel: Mỹ tăng máy bay và tàu chiến ở Biển Đen

Tàu chiến Mỹ USS Donald Cook tăng cường ở Biển Đen trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina.
Tàu chiến Mỹ USS Donald Cook tăng cường ở Biển Đen trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina.
Tàu chiến Mỹ USS Donald Cook tăng cường ở Biển Đen trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina.
Lên top