Bộ trưởng Philippines phải “dịch lại” tuyên bố tạm biệt Mỹ của ông Duterte