Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với 3 Ngoại trưởng

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Lên top