Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Brunei

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Dato Erywan Pehin Yusof. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Dato Erywan Pehin Yusof. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Dato Erywan Pehin Yusof. Ảnh: BNG
Lên top