Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng Nga: Mỹ đang nhầm lẫn "trật tự thế giới" thành "trật tự của Mỹ"