Bộ trưởng New Zealand bị con "phá đám" khi phỏng vấn trực tiếp

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội Carmel Sepuloni. Ảnh: Công đảng New Zealand
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội Carmel Sepuloni. Ảnh: Công đảng New Zealand
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội Carmel Sepuloni. Ảnh: Công đảng New Zealand
Lên top