Bộ trưởng Esper bất tuân lệnh của ông Trump dùng quân đội chống biểu tình

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump triển khai quân đội chống người biểu tình. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump triển khai quân đội chống người biểu tình. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump triển khai quân đội chống người biểu tình. Ảnh: AFP
Lên top