Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự ăn tối làm việc của các Bộ trưởng ASEAN

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN
Lên top