Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa bao giờ dùng máy tính

Bộ trưởng Yoshitaka Sakurada. Ảnh: Kyodo
Bộ trưởng Yoshitaka Sakurada. Ảnh: Kyodo
Bộ trưởng Yoshitaka Sakurada. Ảnh: Kyodo