Bộ Quốc phòng Việt-Mỹ trình kế hoạch tàu sân bay thăm Đà Nẵng

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis duyệt đội danh dự ngày 25.1.2018. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis duyệt đội danh dự ngày 25.1.2018. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis duyệt đội danh dự ngày 25.1.2018. Ảnh: Reuters
Lên top