Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất tăng ngân sách lên 50 tỉ USD

Lễ duyệt binh danh dự trước cuộc họp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật Bản tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo, tháng 3.2021. Ảnh: AFP
Lễ duyệt binh danh dự trước cuộc họp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật Bản tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo, tháng 3.2021. Ảnh: AFP
Lễ duyệt binh danh dự trước cuộc họp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật Bản tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo, tháng 3.2021. Ảnh: AFP
Lên top