Bộ quốc phòng Mỹ tiết lộ mức độ rủi ro phơi nhiễm COVID-19 trên máy bay

Nghiên cứu mới của Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra nguy cơ mắc COVID-19 trên các chuyến bay là rất thấp. Ảnh: Reuters
Nghiên cứu mới của Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra nguy cơ mắc COVID-19 trên các chuyến bay là rất thấp. Ảnh: Reuters
Nghiên cứu mới của Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra nguy cơ mắc COVID-19 trên các chuyến bay là rất thấp. Ảnh: Reuters
Lên top