Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Quốc phòng Mỹ sắp phải thuê văn phòng ở Tháp Trump