Bộ Quốc phòng Mỹ hủy hợp đồng 10 tỉ USD trao cho Microsoft thay vì Amazon

Bộ Quốc phòng Mỹ hủy hợp đồng tranh cãi trao cho Microsoft. Ảnh: Microsoft
Bộ Quốc phòng Mỹ hủy hợp đồng tranh cãi trao cho Microsoft. Ảnh: Microsoft
Bộ Quốc phòng Mỹ hủy hợp đồng tranh cãi trao cho Microsoft. Ảnh: Microsoft

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top