Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào tổ chức tham khảo Chính trị lần thứ 5

Tham khảo Chính trị lần thứ 5 giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 29.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Tham khảo Chính trị lần thứ 5 giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 29.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Tham khảo Chính trị lần thứ 5 giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 29.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top