Bộ Ngoại giao Việt Nam: APEC 26 không ra được tuyên bố chung là điều đáng tiếc

Phó Phát ngôn Nguyễn Phương Trà. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Phó Phát ngôn Nguyễn Phương Trà. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Phó Phát ngôn Nguyễn Phương Trà. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top