Bộ Ngoại giao trả lời về tiến độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: LĐO
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: LĐO
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: LĐO
Lên top