Bộ Ngoại giao thông tin vụ nữ lao động Việt Nam bị đánh đập ở Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về vụ việc lao động nữ và trẻ em gái Việt Nam bị chủ đánh đập tại Saudi Arabia. Ảnh: AFP
Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về vụ việc lao động nữ và trẻ em gái Việt Nam bị chủ đánh đập tại Saudi Arabia. Ảnh: AFP
Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về vụ việc lao động nữ và trẻ em gái Việt Nam bị chủ đánh đập tại Saudi Arabia. Ảnh: AFP
Lên top