Bộ Ngoại giao thông tin việc triển khai "hộ chiếu vaccine" ở Việt Nam

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết Việt Nam sẽ sớm triển khai hộ chiếu vaccine. Ảnh: AFP
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết Việt Nam sẽ sớm triển khai hộ chiếu vaccine. Ảnh: AFP
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết Việt Nam sẽ sớm triển khai hộ chiếu vaccine. Ảnh: AFP
Lên top