Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn