Bộ Ngoại giao thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thăm Việt Nam

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Getty.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Getty.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Getty.
Lên top