Bộ Ngoại giao quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Bộ Ngoại giao phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ Ngoại giao phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ Ngoại giao phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top