Bộ Ngoại giao phải là một anten nhạy cảm để thu hút người tài

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên toàn thể “Đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng” của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên toàn thể “Đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng” của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên toàn thể “Đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng” của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30. Ảnh: VGP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top