Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Ngoại giao nói về việc Trung Quốc mở tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng