Bộ Ngoại giao nói về đề xuất hộ chiếu vaccine COVID-19 với người nhập cảnh

Phái đoàn điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO tại Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 2.2021. Ảnh: AFP
Phái đoàn điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO tại Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 2.2021. Ảnh: AFP
Phái đoàn điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO tại Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 2.2021. Ảnh: AFP
Lên top