Bộ Ngoại giao lưu ý công dân việc Hàn Quốc tạm ngừng thị thực ngắn hạn

Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý công dân khi Hàn Quốc có thay đổi trong quy định thị thực nhập cảnh từ 13.4. Ảnh: Yonhap.
Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý công dân khi Hàn Quốc có thay đổi trong quy định thị thực nhập cảnh từ 13.4. Ảnh: Yonhap.
Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý công dân khi Hàn Quốc có thay đổi trong quy định thị thực nhập cảnh từ 13.4. Ảnh: Yonhap.
Lên top