Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Facebook đăng tải sai lệch về Hoàng Sa, Trường Sa

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng. Ảnh: N.Hồng.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng. Ảnh: N.Hồng.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng. Ảnh: N.Hồng.
Lên top