Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Nga - Trung tập trận trên Biển Đông