Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Mỹ gán Việt Nam thao túng tiền tệ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Lên top