Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về COVID-19 trong tình hình mới

Khử trùng trên máy bay A380-800. Ảnh: AFP
Khử trùng trên máy bay A380-800. Ảnh: AFP
Khử trùng trên máy bay A380-800. Ảnh: AFP
Lên top