Bộ Ngoại giao hoan nghênh Nhật Bản nới lỏng hạn chế nhập cảnh cho Việt Nam

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top