Bộ Ngoại giao đưa ra khuyến cáo mới đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài

Khử trùng trên máy bay A380-800. Ảnh: AFP.
Khử trùng trên máy bay A380-800. Ảnh: AFP.
Khử trùng trên máy bay A380-800. Ảnh: AFP.
Lên top