Bộ Ngoại giao công bố 7 thông tin, khuyến cáo công dân Việt Nam về COVID-19

Công nhân khử trùng trên máy bay. Ảnh: Vietnam Airlines.
Công nhân khử trùng trên máy bay. Ảnh: Vietnam Airlines.
Công nhân khử trùng trên máy bay. Ảnh: Vietnam Airlines.
Lên top