Bộ Công an xác nhận thời gian cư trú cho công dân Việt bị bắt tại Pháp

Người phát ngôn Lê Thi Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Lê Thi Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Lê Thi Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top