Bộ ba biện pháp giữ khoảng cách hiệu quả nhất hạn chế lây lan COVID-19

Nghiên cứu cho thấy cách ly những người nhiễm bệnh và các thành viên gia đình họ, đóng cửa trường học, giữ khoảng cách ở nơi làm việc và làm việc từ xa có thể hạn chế sự lây lan COVID-19 nhưng kết hợp cả 3 biện pháp này là hiệu quả nhất. Ảnh: TO.
Nghiên cứu cho thấy cách ly những người nhiễm bệnh và các thành viên gia đình họ, đóng cửa trường học, giữ khoảng cách ở nơi làm việc và làm việc từ xa có thể hạn chế sự lây lan COVID-19 nhưng kết hợp cả 3 biện pháp này là hiệu quả nhất. Ảnh: TO.
Nghiên cứu cho thấy cách ly những người nhiễm bệnh và các thành viên gia đình họ, đóng cửa trường học, giữ khoảng cách ở nơi làm việc và làm việc từ xa có thể hạn chế sự lây lan COVID-19 nhưng kết hợp cả 3 biện pháp này là hiệu quả nhất. Ảnh: TO.
Lên top