Blue Origin ấn định ngày cho chuyến du hành vũ trụ thương mại thứ hai

Chris Boshuizen (trái) và Glen de Vries (phải) là hai trong số bốn khách du lịch vũ trụ dự kiến ​​bay trên chuyến bay có phi hành đoàn thứ hai của Blue Origin vào ngày 12.10.2021. Ảnh: Blue Origin
Chris Boshuizen (trái) và Glen de Vries (phải) là hai trong số bốn khách du lịch vũ trụ dự kiến ​​bay trên chuyến bay có phi hành đoàn thứ hai của Blue Origin vào ngày 12.10.2021. Ảnh: Blue Origin
Chris Boshuizen (trái) và Glen de Vries (phải) là hai trong số bốn khách du lịch vũ trụ dự kiến ​​bay trên chuyến bay có phi hành đoàn thứ hai của Blue Origin vào ngày 12.10.2021. Ảnh: Blue Origin
Lên top