Blogger Singapore phải bồi thường Thủ tướng Lý Hiển Long 99.000 USD

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: AFP
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: AFP
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: AFP
Lên top