Black Friday: Từ ngày của sự mất mát trở thành dịp giảm giá được yêu thích

Black Friday hay "Thứ sáu đen tối" là sự kiện mua sắm được chờ đợi nhất trong năm. Ảnh: AFP.
Black Friday hay "Thứ sáu đen tối" là sự kiện mua sắm được chờ đợi nhất trong năm. Ảnh: AFP.
Black Friday hay "Thứ sáu đen tối" là sự kiện mua sắm được chờ đợi nhất trong năm. Ảnh: AFP.
Lên top