BioNTech dự kiến thời điểm kết quả thử vaccine COVID-19 cho trẻ em

Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP.
Lên top