BioNTech: Cần tiêm vaccine COVID-19 mỗi năm một lần như cúm

Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: Pfizer-BioNTech
Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: Pfizer-BioNTech
Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: Pfizer-BioNTech
Lên top