Binh sĩ Nga bao vây lính Mỹ ở Syria

Binh sĩ Mỹ ở Syria. Ảnh: AMN
Binh sĩ Mỹ ở Syria. Ảnh: AMN
Binh sĩ Mỹ ở Syria. Ảnh: AMN
Lên top